Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

                                                                                                                                                                             Seneka Młodszy