• Poznam, jakie zwierzęta żyją w lesie,
    do jakiej grupy zwierząt należą
    i czym się żywią.
  • Poznaję literę  A, a


       

  • Wiesz, że zwierzęta żyjące w lesie takie jak: sarna, niedźwiedź brunatny, dzik, wilk, lis, wiewiórka, zając, jeż należą do grupy zwierząt dzikich.
  • Wiesz, czym żywią się te zwierzęta.
  • Wiesz, że należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa w kontakcie
    z dzikimi zwierzętami.