• Poznam kolegów w klasie, nauczycieli
    i pracowników szkoły oraz dowiem się na czym polega ich praca.
  • Poznam zasady obowiązujące w klasie i w szkole.


  

      

  • Witasz się codziennie, mówiąc dzień dobry, albo cześć- tylko do kolegów.
  • Wiesz, na czym polega praca różnych osób w szkole.
  • Znasz 6 zasad obowiązujących w naszej klasie i przestrzegasz ich codziennie.

   Pippi idzie do szkoły

Plaatjes Pijlen