• Umiem przy użyciu matematycznych znaków zapisać: więcej, mniej, równo .

                   


       

  • Określam, gdzie jest  więcej, mniej
    i równo.
  • Stosuję  zapis używając znaków: 
    >, <, =

 


 

 

 Jest mniej niż...

 

 

 

Jest więcej niż...

 

Jest równo...

 

Równa się...