OK zeszyt

dziecięcą drogą do sukcesu

 

 


        Głównym założeniem programu tej innowacji jest wdrożenie elementów oceniania kształtującego do zeszytu uczniowskiego. Wykorzystując je uczeń nakierunkowany jest
na świadome uczenie się, rozumienie tego, czego się uczy oraz  rozwijanie samodzielności
w uczeniu się.

                   Co znajdzie się w naszym OK zeszycie?

 

            OK zeszyt będzie zawierał podstawowe elementy ocenianie kształtującego, ściśle powiązane z przebiegiem zajęć. Znajdą się w nim zatem:

 • cele lekcji, które pokażą, dokąd zmierzamy i co chcemy osiągnąć podczas zajęć;
 • kryteria sukcesu, które ułatwią ocenę, czy cel został osiągnięty;
 •  podsumowania i refleksje ucznia, czyli zapisane własne myśli, dotyczące tego, czego uczeń uczy się i czego się nauczył;
  Podsumowania mogą być w różnej formie: zdania podsumowujące, mapy myśli, opinii na temat sposobu nauczania, czy pytania, które chciałby zadać uczeń;
 •  ważniejsze prace ucznia, takie które, uznane zostaną  za warte zamieszczenia w zeszycie
  i te które  pokazują postęp uczniów w uczeniu się -
  mniej „ważne” prace ucznia zamieszczane będą  w innym zeszycie;
 •  komentarze nauczyciela do prac ucznia – czyli informacja zwrotna (co uczeń zrobił dobrze;
   co i jak można poprawić i wskazówka, jak uczeń może następnym razem poprawić swoją pracę);
 •  ocena koleżeńska – czyli informacja zwrotna do pracy innego ucznia zamieszczona
   w jego zeszycie;
 • samoocena - komentarz ucznia do własnej pracy;
 • pytanie kluczowe do lekcji wraz z odpowiedzią ucznia na to pytanie.