Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział,
                                ale żeby dob­rze wie­dział,
             nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał,
nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło,
                                a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.

 

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

                                           
                                                                             Janusz Korczak